Pagerank dla www.grajcar.police.pl Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "GRAJCAR"


Witamy na stronie Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej Grajcar, PTS "Grajcar"-Organizacja Pożytku Publicznego nie prowadzi działalności gospodarczej -Nr KRS 00008778 oraz jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Licencja Nr LK-87/2013

Podstawowym zadaniem realizowanym przez nasze stowarzyszenie jest organizacja sportów strzeleckich w szerokim wymiarze dla społeczenstwa lokalnego oraz sympatyków z całego województwa .

Realizowane przez nas zadania w zakresie sportów strzeleckich to: prowadzenie Strzelnicy Sportowej w miejscowości Dobieszczyn, zapewnienie dostępu do obiektu członkom uprawiającym strzelectwo z broni sportowej centralnego i bocznego zapłonu, z broni oraz replik broni dawnej rozdzielnego ładowania popularnie nazywanej czarno- prochową, a także prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizację Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej. Tak jak dawniej, rolą organizacji strzeleckich oprócz szkolenia strzeleckiego, była także działalność na gruncie propagowania treści patriotycznych oraz pielęgnowania historii oręża. Także realizujemy zadania w tym zakresie. W strukturach naszego stowarzyszenia funkcjonuje grupa historyczna odtwarzająca barwy i historię Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego. Członkowie tej grupy biorą udział w wielu wydarzeniach historycznych, rekonstrukcjach związanych z okresem napoleońskim, a także reprezentują Polskę na wielu uroczystościach rocznicowych na terenie całego świata, przypominając bohaterstwo i heroizm polskiego żołnierza w wielu bitwach tego okresu.  Zapraszamy do zainteresowania się naszą działalnością..

NiEc -->