Pagerank dla www.grajcar.police.pl Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "GRAJCAR"


Zapraszamy wszystkich członków na Walne Zebranie PTS Grajcar
6 listopada godz 18:00 - MOK Police

Porządek Zebrania Walnego
Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej Grajcar
w Dniu 6 listopada 2015 roku

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Prowadzącego zebranie.
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie Uchwały o wprowadzeniu zmian w Statucie PTS Grajcar.
 8. Sprawozdanie Zarządu z prac za okres działalności.
 9. Zgłoszenie kandydatur na Prezesa i Członków Zarządu.
 10. Podjęcie Uchwały o wyborze składu Zarządu.
 11. Przedstawienie nowego składu Zarządu.
 12. Zgłoszenie Kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie Uchwały o wyborze składu Komisji Rewizyjnej.
 14. Przedstawienie nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu delegatów na Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 16. Wybór Członków Kapituły Honorowej Odznaki PTS "Grajcar".
 17. Omówienie bieżącej działalności stowarzyszenia.
 18. Wolne Wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.


NOWE FORUM

Miło jest nam poinformować że w ostatnich dniach powstało nowe FORUM dla członków i sympatyków Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej "GRAJCAR".
Zapraszamy do rejestracji i dyskusji.
Witamy na stronie Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej Grajcar, PTS "Grajcar"-Organizacja Pożytku Publicznego nie prowadzi działalności gospodarczej -Nr KRS 00008778 oraz jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Licencja Nr LK-87/2013


NiEc -->