Pagerank dla www.grajcar.police.pl Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "GRAJCAR"


Witamy na stronie Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej Grajcar, stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dziękujemy za zainteresowanie naszą działalnością.

35 tysięczne Police jak wiele innych podobnych miejscowości w poprzednim systemie miało swoje obiekty strzeleckie, strzelnica wojskowa przy ruinach fabryki paliw syntetycznych, druga to strzelnica najpierw WOP a potem WKP Szczecin w Dobieszczynie oraz trzecia strzelnica to obiekt LOK przy Zakładach Chemicznych Police. W połowie lat dziewięćdziesiątych wszystkie trzy strzelnice zostały wspomnieniem, z kolei zaś męska potrzeba na strzelectwo pozostała na miejscu. Wychodząc naprzeciw problemom powstało PTS Grajcar.

Mija już prawie dziesięć lat od powstania naszej organizacji. Śmiało można pokusić się o stwierdzenie że działalność nasza, pomimo wielu problemów do pokonania, nabrała dużych rumieńców i zaczyna być mocno zauważalna w regionie. Klub, posiadając własną strzelnicę, wywarł duży wpływ na prawidłowy rozwój strzelectwa w całym regionie, zrzesza coraz więcej osób a nawet nabrał międzynarodowego charakteru i w swoich szeregach ma wyśmienitych strzelców sportowych z Niemiec. W dniu wejścia Polski do strefy z Schengen, w Dobieszczynie, na świeżo zlikwidowanym pasie granicznym, Burmistrz Gminy Police wraz z burmistrzem miasta Egessin podpisali się pod Umowa Partnerską zawartą pomiędzy Polickim Towarzystwem Strzeleckim i Miłośników Broni Dawnej Grajcar a Jagd Sport Schützen Club E.V. z Egessin.

PTS Grajcar jest organizacją nie ograniczającą się tylko do działań w kierunku rozwoju strzelectwa sportowego i rekreacyjnego ale w oparciu o posiadaną broń, repliki broni historycznej i znajomość obsługi tworzy Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

PTS Grajcar na swoją działalność pozyskuje pomoc od różnych instytucji - a w szczególności od Ministerstwa Kultury, Urzędu Gminy Police i Starostwa powiatowego w Policach za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

stat4u NiEc -->