Powtórny pogrzeb Piotra i Róży Bontemps

Grupa Rekonstrukcji Pułku Historycznej Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego działającego w ramach Polickiego Towarzystwa Strzeleckiego i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” miała okazjł wziąć udział w ponownym pochówku szczątków Generała Bontemps wraz z małżonką.

Uroczystości odbyły się w małym kościółku na obrzeżach Płocka. Działalność rekonstrukcyjna to nie tylko godne prezentowanie munduru, oręża czy wyszkolenia, są to także działania związane z poznawaniem historii i poznawania nieznanych dziś faktów historycznych. Taką też pracą były działania wykonane przez naszego kolegę z Płocka, członka GRH P4PXW Roberta Nowaka. Przez kilka lat przeprowadził ogrom prac w celu ustalenia zaginionego miejsca pochówku francuskiego generała artylerii Bontemps, który wniósł duży wkład w historię Polski. W wyniku działał Roberta odnaleziono miejsce pochówku, przeprowadzono ekshumację, prace archeologiczne, badania DNA. Zwieńczeniem działań były uroczystołci pogrzebowe w których uczestniczyliśmy wraz z władzami wojewódzkimi, potomkami generała oraz przedstawicielstwem armii francuskiej.