Aktualności

Prace społeczne na strzelnicy.

Potrzebni są chętni do prac na strzelnicy z piłą motorową (spalinową).

Jest do wycięcia trochę małych drzewek / dużych krzaków. Jeśli jest ktoś chętny - to proszę o kontakt z Miłoszem.