Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała o zatwierdzeniu bilansu finansowego za 2022 rok

Dostępne załączniki: Uchwaa_o_zatwierdzeniu_bilansu_finansowego_za_2022_rok.pdf

Uchwała o Młodocianych

Dostępne załączniki: Uchwala_mlodociani.pdf

Uchwała o zatwierdzeniu bilansu finansowego za 2018 rok.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PTS "GRAJCAR" w dniu 22.03.2019 postanowiło zatwierdzić bilans finansowy za rok 2018.

Szczegóły w załączniku. Po kliknięciu w link

Dostępne załączniki: Uchwala-Walne_Zebranie_2018_PTS_GRAJCAR.pdf

Uchwała Zarządu w sprawie zmiany stawki opłat za prace społeczne.

Zgodnie z uchwałą Zarządu PTS "Grajcar" z dnia 17 marca, została zaktualizowana  stawka rozliczeniowa za prace społeczne na rzecz PTS "Grajcar".
Aktualna stawka wynosi 20,- zł/godz.

Dostępne załączniki: Uchwala.02-17.03.2018.pdf

Uchwała Zarządu w sprawie strzelania do celów metalowych na strzelnicy Dobieszczyn.

W dniu 27 czerwca na zebraniu Zarządu PTS GRAJCAR podjęta została uchwała dotycząca używania celów metalowych do strzelań na strzelnicy Dobieszczyn.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z załącznikiem.

Dostępne załączniki: Uchwala-1_27_06_2017.pdf

Regulamin prac społecznych

Dostępne załączniki: Regulamin_prac_spolecznych.pdf

Regulamin Kapituły Odznaki Honorowej PTS Grajcar

Dostępne załączniki: Regulamin_Kapituly_Odznaki_Honorowej_PTS_Grajcar.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2023

Dostępne załączniki: Roczne_sprawozdanie_merytoryczne_organizacji_OPP_za_2023_rpdf

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie

Dostępne załączniki: Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2020.pdf

STATUT PTS GRAJCAR

Dostępne załączniki: STATUT_20_marzec_2020_copy_2.pdf

Regulamin strzelnicy

Dostępne załączniki: REGULAMIN__STRZELNICY__SPORTOWEJ_copy_1.pdf