Aktualności

LICENCJE NA ROK 2022

Koleżanki i Koledzy :)

Informujemy, że PTS Grajcar ma już licencję klubową nr LK-1076/2021, ważną do 31.12.2022. Pistolet / karabin / strzelba.

Wobec powyższego możemy:

- składać do Marka wnioski z osobostartami, w wersji papierowej

- wpłacać 50,- zł na licencję PZSS + 5,- zł na ZZSS - na konto Grajcara

- występować o licencję zawodniczą na portalu PZSS

Powodzenia! :)