Aktualności

Pułk 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego

Pułk 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego

W miniony weekend policki pododdział grupy rekonstrukcyjnej Pułku 4 Piechoty Księstwa Warszawskiego 

Linki: Pułk 4

Prace społeczne na strzelnicy.

Malowanie.

Prace społeczne na strzelnicy.

Potrzebni są chętni do prac na strzelnicy z piłą motorową (spalinową).

Spotkanie Kurów Przechodnich

Spotkanie Kurów Przechodnich

W trakcie zawodów strzeleckich na strzelnicy w Dobieszczynie odbyło się małe spotkanie - Spotkanie Kurów Przechodnich.

Linki: Spotkanie Kurów Przechodnich

POMOC UKRAINIE

Dzień dobry.
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego organizuje zbiórkę, która będzie przeznaczona dla Jednostki Szkoleniowej Ukraińskich Sił Zbrojnych z obwodu Chmielnickiego.
Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 %

Wspieraj Lokalnie. Przekaż swój 1 %

Jeśli ktoś chce dołączyć - to szczegóły można znaleźć w poniższym linku:

https://policki.pl/akcja-promocyjna-wspieraj-lokalnie-przekaz-swoj-1/

 

Prace społeczne na strzelnicy.

Potrzebni są chętni do prac społecznych na strzelnicy.

LICENCJE NA ROK 2022

Koleżanki i Koledzy :)

11.06.2021 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTS GRAJCAR !!!

Zapraszamy wszystkich Członków PTS Grajcar na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 11.06.2021, godz. 18.00, w MOK Police.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Prowadzącego Zebranie.
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wręczenie podziękowań.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku ubiegłym.
 7. Sprawozdanie z działalności finansowej w roku ubiegłym.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi oraz Zarządowi PTS Grajcar.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Zgłoszenie kandydatur na Prezesa i Członków Zarządu.
 13. Podjęcie uchwały o wyborze składu Zarządu.
 14. Przedstawienie nowego składu Zarządu.
 15. Zgłoszenie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwały o wyborze składu Komisji Rewizyjnej.
 17. Przedstawienie nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 18. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu delegatów na Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 19. Wybór członków Kapituły Honorowej Odznaki PTS Grajcar.
 20. Omówienie bieżącej działalności stowarzyszenia.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

Sławomir Tomanek

TRENINGI STRZELECKIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w obostrzeniach sanitarnych i dopuszczeniu sportu na świeżym powietrzu - wznawiamy organizację treningów na strzelnicy w Dobieszczynie dla Członków PTS Grajcar :)!

Treningi będą odbywać się w ścisłym rygorze sanitarnym!

Sławomir Tomanek.

UWAGA - AKTUALNE ZMIANY !!!

W związku z aktualnymi obostrzeniami związanymi z pandemią jesteśmy zmuszeni:

- ODWOŁAĆ Walne Zebranie Członków w dniu 09 kwietnia

- zawiesić wszelkie treningi na terenie strzelnicy w Dobieszczynie

O ewentualnych zmianach sytuacji będziemy informować na bieżąco.

09.04.2021 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTS GRAJCAR !!!

Z przyczyn technicznych musimy przesunąć termin Walnego Zebrania na 09 kwietnia!

Zapraszamy wszystkich Członków PTS Grajcar na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 09.04.2021, godz. 18.00, w MOK Police.